VERENIGINGEN IN LIER

Subsidies voor verenigingen

Subsidies jeugd

1.Werkingssubsidie

Na afloop van elk werkjaar kan je deze subsidies aanvragen voor de werking van je vereniging. Een werkjaar loopt van 1 september t.e.m. 31 augustus. Je aanvraag moet uiterlijk 13 oktober ingediend worden.

2.Subsidie Vorming

Je vereniging krijgt financiële ondersteuning wanneer begeleiders een vorming of opleiding volgen. Deze vorming moet georganiseerd zijn door de afdeling jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke of regionale jeugdverenigingen of door de overheid.

Organiseer je met je vereniging zelf een vorming of informatieproject? Dan betaalt de stad een deel van de kosten terug.

3.Financiële ondersteuning bij de organisatie van een initiatief

Organiseer je een activiteit of evenement waarop iedereen welkom is? Dan komt de stad tussen in bepaalde kosten.

4.Kampvervoer

Ga je op kamp? De stad helpt je bij het vervoer naar de kampplaats of betaalt een deel van de kosten terug.

5.Lokalen

De stad ondersteunt je bij werken aan de lokalen.

Meer info: amber.staepels@lier.be

Contact

Jeugdcentrum Moevement , Aarschotsesteenweg 1 , 2500 Lier
tel. 03 480 36 30 - moevement@lier.be

Download hier het volledige subsidiereglement (pdf)

Subsidies cultuur

1.Basissubsidie

Erkende verenigingen krijgen jaarlijks een forfaitair bedrag van 80 euro als basissubsidie, behalve indien zij via een andere weg subsidies ontvangen of wanneer zij in hun toetredingsformulier afstand van betoelaging hebben gedaan.
Een erkende vereniging, die afstand gedaan heeft van betoelaging, kan een schriftelijk verzoek indienen bij de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid om vanaf het eerstkomende werkingsjaar betoelaagd te worden.

Zij blijft wel het recht behouden om gebruik te maken van andere faciliteiten, zoals ondermeer het ontlenen van materialen, enz…

2.Werkingssubsidies: VRAAG HIER JE SUBSIDIE AAN

3.Projectsubsidie: online aanvraagformulier

Lees hier het reglement