VERENIGINGEN IN LIER

Adviesraden voor verenigingen

De Jeugdraad in Lier: SCHAAPRAA(D)T

Met zoveel mogelijk jongeren tracht de Lierse Jeugdraad SCHAAPRAA(D)T maandelijks van gedachten te wisselen over de verschillende aspecten waarmee de jeugd in onze stad te maken heeft. Naast de jeugdverenigingen zijn ook alle geïnteresseerde jongeren welkom.

De jeugdraad...

  • adviseert het stadsbestuur
  • werkt nauw samen met verenigingen
  • ondersteunt het jeugdwerk en jeugdbeleid door gezamenlijke acties

 Naast de maandelijkse grote vergaderingen komen we ook samen met de verschillende werkgroepen :

  • Projectgroepen: jaarlijks doet de jeugdraad een aantal activiteiten die in kleinere groepjes worden voorbereid (bv dag van de jeugdbeweging,…)
  • Dagelijks Bestuur: dit groepje bereidt samen met de voorzitter oa de maandelijkse vergaderingen voor
  • Voorzitters: Dominick Braeckmans en Benjamin Torfs

Meer info?

  • Ben je geïnteresseerd in de Lierse jeugdraad? Kom je graag een kijkje nemen op de vergadering? Geef dan een seintje aan de jeugddienst (vraag naar Amber), 03 480 36 30 of mail naar jeugdraad@lier.be
  • Meer info over de activiteiten van de schaapraa(d)t vind je ook op Facebook

Cultuurforum

De adviesraad cultuur en evenementen wordt in Lier het Cultuurforum genoemd. 

Het Cultuurforum is samengesteld uit een Kerngroep, een Netwerk van Satellieten(kortweg Satellieten) en een Open Forum.

Het Open Forum vindt minstens twee keer per jaar plaats. De uitnodiging hiervoor wordt gepubliceerd in het stadsmagazine De Peperbus, via de websites van de stad en via de sociale media kanalen.

Het doel van het Open Forum is betrokkenheid creëren van een brede samenleving (stakeholders, burgerinitiatieven, burgers, ...) bij het cultuurbeleid. De instroom van ideeën van onderuit vormt de basis waarrond de Satellieten en de Kern kunnen verder werken.

Draag je cultuur toch een warm hart toe en wil je graag inspraak hebben in het cultuurbeleid, engageer je dan in één van de Satellieten!

Meer info: Uit in Lier, tel. 03 488 06 79, cultuurforum@lier.be