Willemsfonds Lier

VERENIGINGEN IN LIER

Willemsfonds Lier

Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging.

Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau.

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

Leden, afdelingen, verbonden, werkgroepen, besturen én personeel hebben in de realisatie van gelijke kansen in Vlaanderen een verantwoordelijkheid op te nemen en een concrete rol te vervullen.

Contactpersoon
Telefoon/GSM: 
Ulrik Van den Plas
ulrik.vandenplas@skynet.be
Cultuurmogelijkheden: 
Website vereniging: 
https://www.antwerpen-demens.nu/verenigingen/willemsfonds-lier/
Antwerpsestraat 64 bus 5
2500 Lier