Vriendenkring Brandweer Lier

VERENIGINGEN IN LIER

Vriendenkring Brandweer Lier

De vereniging heeft tot doel de verstandhouding tussen de brandweerlieden onderling te verbeteren en te bevorderen, de sportbeoefening, cultuurbeleving en vrijetijdsbesteding aan te moedigen, te coördineren en te organiseren.
Daartoe kan de vereniging activiteiten organiseren die het contact tussen de brandweerlieden onderling, tussen de bevolking en het brandweerkorps en tussen andere brandweerkorpsen en veiligheidsdiensten, bevorderen.

Cultuurmogelijkheden: 
Website vereniging: 
https://125jaarbrandweerlier.com/