De Ooiekooi

VERENIGINGEN IN LIER

De Ooiekooi

Sinds 1994 komen een twintigtal dames uit Lier en ruimere omgeving tweewekelijks samen om te quilten. De naam 'Ooiekooi' is een knipoog naar de Lierse Schapenkoppen.

Contactpersoon
Contactpersoon: 
Ann Van Hoof
Telefoon/GSM: 
0472 41 76 02
ann.vanhoof49@gmail.com
Cultuurmogelijkheden: