Subsidies voor verenigingen

Subsidies voor verenigingen

Jeugd

Subsidies jeugd

Werkingssubsidie: reglement - aanvraagformulier (pdf / word)

Na afloop van elk werkjaar kan je deze subsidies aanvragen voor de werking van je vereniging. Een werkjaar loopt van 1 september t.e.m. 31 augustus. Je aanvraag moet uiterlijk 13 oktober 2016 ingediend worden.

Subsidie Vorming: reglement - aanvraagformulier (pdf / word)

Je vereniging krijgt financiële ondersteuning wanneer begeleiders een vorming of opleiding volgen. Deze vorming moet georganiseerd zijn door de afdeling jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke of regionale jeugdverenigingen of door de overheid.

Organiseer je met je vereniging zelf een vorming of informatieproject? Dan betaalt de stad een deel van de kosten terug.

Financiële ondersteuning bij de organisatie van een initiatief: reglement - aanvraagformulier (pdf / word)

Organiseer je een activiteit of evenement waarop iedereen welkom is? Dan komt de stad tussen in bepaalde kosten.

Kampvervoer: reglement - aanvraagformulier (pfd / word)

Ga je op kamp? De stad helpt je bij het vervoer naar de kampplaats of betaalt een deel van de kosten terug.

Lokalen: reglement - aanvraagformulier (pdf / word)

De stad ondersteunt je bij werken aan de lokalen.

Aanvraagformulier GOMOR-korting (pdf / word)

Meer info: amber.staepels@lier.be

Contact

Jeugdcentrum Moevement , Aarschotsesteenweg 1 , 2500 Lier
tel. 03 480 36 30 - moevement@lier.be

Hieronder kan je het volledige subsidiereglement als pdf downloaden.

 

Sport

Subsidies sport

1. Subsidie voor bovenlokale sportorganisatie

Organiseer je een sportmanifestatie buiten de reguliere competitie met minstens een provinciale uitstraling? Dan kom je misschien in aanmerking voor deze extra toelage.

Lees het reglement

Dien je aanvraag in (ten laatste 1 maand voor de manifestatie)

Dien je bevestigingsformulier in (max. 60 dagen na de manifestatie)

2. Subsidiereglement ter ondersteuning van de “ Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging “

Na afloop van elk sportseizoen kan je deze subsidies aanvragen voor de werking van je vereniging. Een seizoen loopt van 1 augustus t.e.m. 31 juli. Alle erkende verenigingen die recht hebben op deze ondersteuning krijgen persoonlijk bericht met het aanvraagformulier en de deadline voor het indienen.

Lees het reglement

Publicatie gemeenteraadsbeslissing

3. Subsidiereglement “verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider “

Inspanningen om de kwaliteit van je jeugdsportbegeleiders te verhogen worden beloond via deze toelage. Ook deze subsidie vraag je aan na afloop van het sportseizoen. Alle erkende verenigingen die recht hebben op deze ondersteuning krijgen persoonlijk bericht met het aanvraagformulier en de deadline voor het indienen.

Lees het reglement

Publicatie gemeenteraadsbeslissing

Cultuur

Subsidies cultuur

1. Basissubsidie

Erkende verenigingen krijgen jaarlijks een forfaitair bedrag van 80 euro als basissubsidie, behalve indien zij via een andere weg subsidies ontvangen of wanneer zij in hun toetredingsformulier afstand van betoelaging hebben gedaan. Een erkende vereniging, die afstand gedaan heeft van betoelaging, kan een schriftelijk verzoek indienen bij de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid om vanaf het eerstkomende werkingsjaar betoelaagd te worden. Zij blijft wel het recht behouden om gebruik te maken van andere faciliteiten, zoals ondermeer het ontlenen van materialen, enz…

2. Werkingssubsidies: VRAAG HIER JE SUBSIDIE AAN

3. Projectsubsidie: online aanvraagformulier